Barcha modellar noto'g'ri (Jorj Box qonuni)
Prinsiplar +3 06.08.2023 196

Barcha modellar no'tg'ri WikiMedia

Barcha modellar noto'g'ri, lekin ba'zilari foydali.

George Box

Ushbu tamoyil tizimlarning barcha modellari nuqsonli ekanligini ko'rsatadi, ammo ular juda nuqsonli bo'lmasa, ular foydali bo'lishi mumkin. Ushbu tamoyil statistikada ildiz otgan, ammo ilmiy va hisoblash modellariga ham tegishli.

Ko'pgina dasturiy ta'minotning asosiy talabi qandaydir tizimni modellashtirishdir. Modellashtirilayotgan tizim kompyuter tarmog'i, kutubxona, ijtimoiy aloqalar grafigi yoki boshqa turdagi tizim bo'lishidan qat'i nazar, dizayner modellashtirish uchun tegishli tafsilotlar darajasini tanlashi kerak. Haddan tashqari tafsilotlar haddan tashqari murakkablikka olib kelishi mumkin, juda kam tafsilot modelning ishlashiga xalaqit berishi mumkin.

Shuningdek qarang: The Law of Leaky Abstractions

All Models Are Wrong (George Box's Law)
Prinsiplar +3 06.08.2023 196

All Models Are Wrong

All models are wrong, but some are useful.

George Box

This principle suggests that all models of systems are flawed, but that as long as they are not too flawed they may be useful. This principle has its roots in statistics but applies to scientific and computing models as well.

A fundamental requirement of most software is to model a system of some kind. Regardless of whether the system being modeled is a computer network, a library, a graph of social connections or any other kind of system, the designer will have to decide an appropriate level of detail to model. Excessive detail may lead to too much complexity, too little detail may prevent the model from being functional.

See also: The Law of Leaky Abstractions