Bruks qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 305

Brooks qonuni Wikipedia

Kechiktirilgan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish loyihasiga inson resurslarini qo'shish uni keyinroq qiladi.

Ushbu qonun, ko'p hollarda, ko'proq odamlarni qo'shib, kechikib qolgan loyihani etkazib berishni tezlashtirishga urinish, etkazib berishni kechroq qilishini ko'rsatadi. Bruksning ta'kidlashicha, bu haddan tashqari soddalashtirilgan, ammo umumiy fikr shundan iboratki, yangi resurslarning ko'payishi va aloqa xarajatlarini hisobga olgan holda, qisqa muddatli tezlikda tezlik kamayadi. Bundan tashqari, ko'plab vazifalar bo'linmasligi mumkin, ya'ni ko'proq resurslar o'rtasida oson taqsimlanadi, ya'ni potentsial tezlikni oshirish ham past bo'ladi.

Tug'ilishdagi "To'qqiz ayol bir oyda bola tug'a olmaydi" degan keng tarqalgan ibora Bruks qonuni bilan bog'liq, xususan, ba'zi ish turlari bo'linib bo'lmaydigan yoki parallel bo'lishi mumkin emas.

Bu 'The Mythical Man Month' kitobining asosiy mazmuni.

Shuningdek qarang:

Brooks' Law
Qonunlar 0 06.08.2023 305

Brooks' Law on Wikipedia

Adding human resources to a late software development project makes it later.

This law suggests that in many cases, attempting to accelerate the delivery of a project which is already late, by adding more people, will make the delivery even later. Brooks is clear that this is an over-simplification, however, the general reasoning is that given the ramp-up time of new resources and the communication overheads, in the immediate short-term velocity decreases. Also, many tasks may not be divisible, i.e. easily distributed between more resources, meaning the potential velocity increase is also lower.

The common phrase in delivery "Nine women can't make a baby in one month" relates to Brooks' Law, in particular, the fact that some kinds of work are not divisible or parallelisable.

This is a central theme of the book 'The Mythical Man Month'.

See also: