Hik qonuni (Hik-Ximan qonuni)
Qonunlar 0 06.08.2023 236

Hick's law on Wikipedia

Decision time grows logarithmically with the number of options you can choose from.

William Edmund Hick and Ray Hyman

Quyidagi tenglamada T - qaror qabul qilish vaqti, n - variantlar soni va b - ma'lumotlar tahlili bilan aniqlanadigan doimiy.

Hicks law
(Image Reference: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://en.wikipedia.org/wiki/Hick%27s_law)

Ushbu qonun faqat variantlar soni, masalan, alifbo tartibida tartiblanganida amal qiladi. Bu asosiy ikkita logarifmda nazarda tutilgan - bu qaror qabul qiluvchining asosan ikkilik qidiruvni amalga oshirishini anglatadi. Agar variantlar yaxshi tartiblanmagan bo'lsa, tajribalar olingan vaqtning chiziqli ekanligini ko'rsatadi.

Bu UI dizayniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi; foydalanuvchilar variantlar bo'yicha osongina qidirishlarini ta'minlash tezroq qaror qabul qilishga olib keladi.

Shuningdek, Hik qonunida IQ va reaktsiya vaqti o'rtasidagi bog'liqlik "Axborotni qayta ishlash tezligi: rivojlanish o'zgarishi va aqlga havolalar" da ko'rsatilgan.

Shuningdek qarang: Fitts qonuni

Hick's Law (Hick-Hyman Law)
Qonunlar 0 06.08.2023 236

Hick's law on Wikipedia

Decision time grows logarithmically with the number of options you can choose from.

William Edmund Hick and Ray Hyman

In the equation below, T is the time to make a decision, n is the number of options, and b is a constant which is determined by analysis of the data.

Hicks law

(Image Reference: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://en.wikipedia.org/wiki/Hick%27s_law)

This law only applies when the number of options is ordered, for example, alphabetically. This is implied in the base two logarithm - which implies the decision maker is essentially performing a binary search. If the options are not well ordered, experiments show the time taken is linear.

This is has significant impact in UI design; ensuring that users can easily search through options leads to faster decision making.

A correlation has also been shown in Hick's Law between IQ and reaction time as shown in Speed of Information Processing: Developmental Change and Links to Intelligence.

See also: Fitts's qununi