Hofstadter qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 203

Hofstadter qonuni Wikipedia

It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter's Law.

(Douglas Hofstadter)

Biror narsa qancha davom etishi haqidagi taxminlarni ko'rib chiqayotganda ushbu qonunga murojaat qilishingiz mumkin. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda haqiqatga o'xshab ko'rinadiki, biz biror narsani etkazib berish uchun qancha vaqt ketishini aniq hisoblashda unchalik yaxshi emasmiz.

Bu "Gödel, Escher, Bax: Abadiy oltin soch" kitobidan olingan.

Shuningdek qarang: Reading List: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

Hofstadter's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 203

Hofstadter's Law on Wikipedia

It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter's Law.

(Douglas Hofstadter)

You might hear this law referred to when looking at estimates for how long something will take. It seems a truism in software development that we tend to not be very good at accurately estimating how long something will take to deliver.

This is from the book 'Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid'.

See also: Reading List: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid