Hutber qunoni
Qonunlar 0 06.08.2023 200

Hutber qonuni Wikipedia

Yaxshilanish yomonlashishni anglatadi.

(Patrick Hutber)

Ushbu qonun tizimni takomillashtirish boshqa qismlarning yomonlashuviga olib kelishini yoki boshqa buzilishlarni yashirib, umuman tizimning hozirgi holatidan tanazzulga yuz tutishini ko'rsatadi.

Masalan, ma'lum bir so'nggi nuqta uchun javob kutish vaqtining pasayishi so'rovlar oqimida o'tkazuvchanlik va sig'im muammolarini yanada oshirishi mumkin, bu esa butunlay boshqa quyi tizimga ta'sir qiladi.

Hutber's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 200

Hutber's Law on Wikipedia

Improvement means deterioration.

(Patrick Hutber)

This law suggests that improvements to a system will lead to deterioration in other parts, or it will hide other deterioration, leading overall to a degradation from the current state of the system.

For example, a decrease in response latency for a particular end-point could cause increased throughput and capacity issues further along in a request flow, affecting an entirely different sub-system.