Merfi qonuni / Sod qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 305

Murphy's Law on Wikipedia

Noto'g'ri ketishi mumkin bo'lgan har qanday narsa noto'g'ri bo'ladi.

Eduard A. Merfi bilan bog'liq bo'lgan kichik Merfi qonunida aytilishicha, agar biror narsa noto'g'ri ketsa, u noto'g'ri bo'ladi.

Bu ishlab chiquvchilar orasida keng tarqalgan maqoldir. Ba'zan ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish yoki hatto ishlab chiqarishda kutilmagan hodisalar yuz beradi. Bu, shuningdek, (Britaniya ingliz tilida keng tarqalgan) Sod qonuni bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Agar biror narsa noto'g'ri ketishi mumkin bo'lsa, u eng yomon vaqtda sodir bo'ladi.

Ushbu "qonunlar" odatda kulgili ma'noda qo'llaniladi. Biroq, tasdiqlovchi tarafkashlik va tanlov tarafkashligi kabi hodisalar odamlarni bu qonunlarga haddan tashqari e'tibor qaratishlariga olib kelishi mumkin (ko'p hollarda ishlayotganda, ular e'tiborga olinmaydi, muvaffaqiyatsizliklar ko'proq seziladi va ko'proq muhokamalarga sabab bo'ladi).

Shuningdek qarang:

Murphy's Law / Sod's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 305

Murphy's Law on Wikipedia

Anything that can go wrong will go wrong.

Related to Edward A. Murphy, Jr Murphy's Law states that if a thing can go wrong, it will go wrong.

This is a common adage among developers. Sometimes the unexpected happens when developing, testing or even in production. This can also be related to the (more common in British English) Sod's Law:

If something can go wrong, it will, at the worst possible time.

These 'laws' are generally used in a comic sense. However, phenomena such as Confirmation Bias and Selection Bias can lead people to perhaps over-emphasise these laws (the majority of times when things work, they go unnoticed, failures however are more noticeable and draw more discussion).

See Also: