Metkalf qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 283

Metcalfe's Law on Wikipedia

Tarmoq nazariyasida tizimning qiymati tizim foydalanuvchilari sonining taxminan kvadratiga teng ravishda o'sadi.

Bu qonun tizimdagi mumkin boʻlgan juft ulanishlar soniga asoslanadi va Rid qonuni bilan chambarchas bogʻliq. Odlyzko va boshqalar Rid qonuni ham, Metkalf qonuni ham tarmoq ta'sirida inson idrokining chegaralarini hisobga olmagan holda tizimning qiymatini oshirib yuboradi, deb ta'kidladilar; Dunbar raqamiga qarang.

Shuningdek qarang:

Metcalfe's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 283

Metcalfe's Law on Wikipedia

In network theory, the value of a system grows as approximately the square of the number of users of the system.

This law is based on the number of possible pairwise connections within a system and is closely related to Reed's Law. Odlyzko and others have argued that both Reed's Law and Metcalfe's Law overstate the value of the system by not accounting for the limits of human cognition on network effects; see Dunbar's Number.

See also: