Mur qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 542

Moore's Law on Wikipedia

Integral mikrosxemadagi tranzistorlar soni taxminan har ikki yilda ikki barobar ortadi.

Ko'pincha yarimo'tkazgichlar va chiplar texnologiyasining takomillashgan tezligini tasvirlash uchun foydalanilgan Murning bashorati 1970-yillardan 2000-yillarning oxirigacha juda aniq bo'lgan. So'nggi yillarda bu tendentsiya qisman tarkibiy qismlarni kichiklashtirish darajasidagi jismoniy cheklovlar tufayli biroz o'zgardi. Biroq, parallellashtirishdagi yutuqlar va yarimo'tkazgichlar texnologiyasi va kvant hisoblashlaridagi potentsial inqilobiy o'zgarishlar Mur qonuni kelgusi o'nlab yillar davomida amalda bo'lishini anglatishi mumkin.

Moore's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 542

Moore's Law on Wikipedia

The number of transistors in an integrated circuit doubles approximately every two years.

Often used to illustrate the sheer speed at which semiconductor and chip technology has improved, Moore's prediction has proven to be highly accurate over from the 1970s to the late 2000s. In more recent years, the trend has changed slightly, partly due to physical limitations on the degree to which components can be miniaturised. However, advancements in parallelisation, and potentially revolutionary changes in semiconductor technology and quantum computing may mean that Moore's Law could continue to hold true for decades to come.