Rid qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 31

Rid qonuni Wikipedia

Katta tarmoqlarning, xususan, ijtimoiy tarmoqlarning foydaliligi tarmoq hajmiga qarab eksponent ravishda o'zgaradi.

Ushbu qonun grafik nazariyasiga asoslanadi, bu erda yordamchi dastur ishtirokchilar sonidan yoki mumkin bo'lgan juft ulanishlar sonidan tezroq bo'lgan mumkin bo'lgan kichik guruhlar soni sifatida o'lchaydi. Odlyzko va boshqalarning ta'kidlashicha, Rid qonuni tarmoq ta'sirida inson idrokining chegaralarini hisobga olmagan holda tizimning foydaliligini oshirib yuboradi; Dunbar raqamiga qarang.

Shuningdek qarang:

Reed's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 31

Reed's Law on Wikipedia

The utility of large networks, particularly social networks, scales exponentially with the size of the network.

This law is based on graph theory, where the utility scales as the number of possible sub-groups, which is faster than the number of participants or the number of possible pairwise connections. Odlyzko and others have argued that Reed's Law overstates the utility of the system by not accounting for the limits of human cognition on network effects; see Dunbar's Number.

See also: