SOLID
Prinsiplar 0 06.08.2023 230

Bu qisqartma bo'lib, u quyidagilarga ishora qiladi:

Bular Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy tamoyillari. Bu kabi dizayn tamoyillari ishlab chiquvchilarga yanada barqaror tizimlarni yaratishga yordam berishi kerak.

SOLID
Prinsiplar 0 06.08.2023 230

This is an acronym, which refers to:

These are key principles in Object-Oriented Programming. Design principles such as these should be able to aid developers build more maintainable systems.