KISS tamoyili
Prinsiplar +1 06.08.2023 278

KISS tamoyili Wikipedia

Oddiy tuting, ahmoq.

KISS tamoyili shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik tizimlar, agar ularni murakkablashtirgandan ko'ra oddiy bo'lsa, yaxshi ishlaydi; shuning uchun dizaynda soddalik asosiy maqsad bo'lishi kerak va keraksiz murakkablikdan qochish kerak. 1960 yilda AQSh dengiz flotida paydo bo'lgan bu ibora samolyot muhandisi Kelli Jonson bilan bog'langan.

Bu tamoyilini Jonsonning dizaynerlar guruhiga bir nechta asboblarni topshirganligi haqidagi hikoya eng yaxshi misol qilib ko'rsatadi, chunki ular loyihalashtirgan reaktiv samolyotni jangovar sharoitlarda faqat shu asboblar bilan ta'mirlash mumkin bo'lishi kerak. Demak, "ahmoq" muhandislarning o'z imkoniyatlarini emas, balki narsalarni buzish usuli va ularni ta'mirlash uchun mavjud vositalarning murakkabligi o'rtasidagi munosabatni anglatadi.

Shuningdek qarang: Gall qonuni

The KISS principle
Prinsiplar +1 06.08.2023 278

KISS on Wikipedia

Keep it simple, stupid

The KISS principle states that most systems work best if they are kept simple rather than made complicated; therefore, simplicity should be a key goal in design, and unnecessary complexity should be avoided. Originating in the U.S. Navy in 1960, the phrase has been associated with aircraft engineer Kelly Johnson.

The principle is best exemplified by the story of Johnson handing a team of design engineers a handful of tools, with the challenge that the jet aircraft they were designing must be repairable by an average mechanic in the field under combat conditions with only these tools. Hence, the "stupid" refers to the relationship between the way things break and the sophistication of the tools available to repair them, not the capabilities of the engineers themselves.

See also: Gall's Law