Murakkablikning saqlanish qonuni (Tesler qonuni)
Qonunlar 0 06.08.2023 196

Murakkablikning saqlanish qonuni Wikipedia

Ushbu qonun tizimda kamaytirib bo'lmaydigan ma'lum miqdordagi murakkablik mavjudligini bildiradi.

Tizimdagi ba'zi bir murakkablik "ixtiyoriy". Bu noto'g'ri tuzilish, xatolar yoki muammoni hal qilish uchun noto'g'ri modellashtirish natijasidir. Noto'g'ri murakkablikni kamaytirish (yoki yo'q qilish) mumkin. Biroq, ba'zi bir murakkablik hal qilinayotgan muammoga xos bo'lgan murakkablik oqibati sifatida "ichki" bo'ladi. Bu murakkablik ko'chirilishi mumkin, lekin bartaraf etilmaydi.

Ushbu qonunning qiziqarli elementlaridan biri shundaki, butun tizimni soddalashtirganda ham, ichki murakkablik kamaymaydi, u o'zini yanada murakkabroq tutishi kerak bo'lgan foydalanuvchiga o'tkaziladi.

The Law of Conservation of Complexity (Tesler's Law)
Qonunlar 0 06.08.2023 196

The Law of Conservation of Complexity on Wikipedia

This law states that there is a certain amount of complexity in a system which cannot be reduced.

Some complexity in a system is 'inadvertent'. It is a consequence of poor structure, mistakes, or just bad modeling of a problem to solve. Inadvertent complexity can be reduced (or eliminated). However, some complexity is 'intrinsic' as a consequence of the complexity inherent in the problem being solved. This complexity can be moved, but not eliminated.

One interesting element to this law is the suggestion that even by simplifying the entire system, the intrinsic complexity is not reduced, it is moved to the user, who must behave in a more complex way.