Pareto tamoyili (80/20 qoidasi)
Prinsiplar +1 06.08.2023 585

Pareto tamoyili - Wikipedia

Hayotdagi ko'p narsalar bir tekis taqsimlanmagan.

Pareto tamoyili shuni ko'rsatadiki, ba'zi hollarda natijalarning aksariyati ozchilikdan kelib chiqadi:

 • Muayyan dasturiy ta'minotning 80% umumiy ajratilgan vaqtning 20% da yozilishi mumkin (aksincha, kodning eng qiyin 20% 80% vaqtni oladi)
 • Harakatning 20 foizi natijaning 80 foizini beradi
 • Ishning 20 foizi daromadning 80 foizini tashkil qiladi
 • 20% xatolar 80% buzilishlarga olib keladi
 • Xususiyatlarning 20 foizi foydalanishning 80 foizini tashkil qiladi

1940-yillarda amerikalik-ruminiyalik muhandis doktor Jozef Juran sifat nazoratining otasi sifatida tanilgan, Pareto tamoyilini sifat masalalariga qo'llay boshladi.

Ushbu tamoyil, shuningdek, 80/20 qoidasi, Hayotiy Ozchilik Qonuni va Omillarning kamligi tamoyili sifatida ham tanilgan.

Haqiqiy dunyo misollari:

 • 2002 yilda Microsoft eng ko'p xabar qilingan xatolarning 20 foizini tuzatib, Windows va ofisdagi tegishli xatolar va ishdan chiqishlarning 80 foizini yo'q qilishini xabar qildi (Ma'lumotnoma).
The Pareto Principle (The 80/20 Rule)
Prinsiplar +1 06.08.2023 585

The Pareto Principle on Wikipedia

Most things in life are not distributed evenly.

The Pareto Principle suggests that in some cases, the majority of results come from a minority of inputs:

 • 80% of a certain piece of software can be written in 20% of the total allocated time (conversely, the hardest 20% of the code takes 80% of the time)
 • 20% of the effort produces 80% of the result
 • 20% of the work creates 80% of the revenue
 • 20% of the bugs cause 80% of the crashes
 • 20% of the features cause 80% of the usage

In the 1940s American-Romanian engineer Dr. Joseph Juran, who is widely credited with being the father of quality control, began to apply the Pareto principle to quality issues.

This principle is also known as: The 80/20 Rule, The Law of the Vital Few, and The Principle of Factor Sparsity.

Real-world examples:

 • In 2002 Microsoft reported that by fixing the top 20% of the most-reported bugs, 80% of the related errors and crashes in windows and office would become eliminated (Reference).