Unix falsafasi
Qonunlar 0 06.08.2023 332

Unix falsafasi Wikipedia

Unix falsafasi shundan iboratki, dasturiy ta'minot komponentlari kichik bo'lishi va aniq bir ishni yaxshi bajarishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu katta, murakkab, ko'p maqsadli dasturlardan foydalanish o'rniga kichik, oddiy, aniq belgilangan birliklarni birlashtirib, tizimlarni qurishni osonlashtirishi mumkin.

"Mikroservis arxitekturasi" kabi zamonaviy amaliyotlarni ushbu qonunning qo'llanilishi sifatida ko'rib chiqish mumkin, bu erda xizmatlar kichik, yo'naltirilgan va bitta aniq ishni bajaradi, bu murakkab xatti-harakatlar oddiy qurilish bloklaridan iborat bo'lishiga imkon beradi..

The Unix Philosophy
Qonunlar 0 06.08.2023 332

The Unix Philosophy on Wikipedia

The Unix Philosophy is that software components should be small, and focused on doing one specific thing well. This can make it easier to build systems by composing together small, simple, well-defined units, rather than using large, complex, multi-purpose programs.

Modern practices like 'Microservice Architecture' can be thought of as an application of this law, where services are small, focused and do one specific thing, allowing complex behaviour to be composed of simple building blocks.