Правила сайта

1. Запрещены любые формы оскорблений участников сообщества или администрации, в том числе нецензурные логины и никнеймы.

2. Запрещен мат, в том числе завуалированный.

3. Запрещено публичное обсуждение действий администрации и ее представителей.

4. Администрация проекта оставляет за собой право изменять и дополнять данные правила в любой момент времени.

5. В общении на сайте придерживайтесь норм грамматики русского языка и общепринятой вежливости. Запрещено осознанное коверканье слов, жаргон. Избегайте необоснованного перехода на "ты".

Saytdan maqola ko`chirish bo`yicha

Saytdagi barcha maqolar faqat o`qish uchun. Saytdagi barcha ma'lumotlarni tarqatish, saqlash, chop etish, tijorat maqsadlarida sotish, ko`chirish va boshqa har qanday harakatlar faqat sayt ma'muriyati bilan kelishilgan yoki ogolantirilgan  holatda amalga oshiriladi. Ushbu qoidalarni buzsangiz O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan, 2006-yil 23-martda qabul qilingan, Senat tomonidan 2006-yil 9-iyunda ma’qullangan. O‘RQ-42-сон Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risidagi qonuni bo`yicha jinoiy javobgarligla tortishga asos bo`ladi. 

Agarda sizning maqolangiz yoki siz yaratgan istalgan turdagi material, fayl, bizning saytimizda sizning ruxsatingizsiz turgan bo`lsa iltimos bizga xabar bering. Biz ushbu material yoki maqolangizni o`chiramiz yoki tahrirlaymiz.