Putt qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 282

Putt's Law on Wikipedia

Texnologiyada ikki turdagi odamlar hukmronlik qiladi: o'zlari boshqarmaydigan narsalarni tushunadiganlar va tushunmaydigan narsalarni boshqaradiganlar.

Putt qonunidan keyin ko'pincha Puttning xulosasi keladi:

Har bir texnik ierarxiya, vaqt o'tishi bilan, kompetentsiya inversiyasini rivojlantiradi.

Ushbu bayonotlar shuni ko'rsatadiki, turli tanlov mezonlari va guruhlarni tashkil etish tendentsiyalari tufayli, texnik tashkilotlarning ishchi darajalarida bir qator malakali odamlar va boshqaruv rolidagi bir qator odamlar murakkablik va qiyinchiliklardan bexabar bo'ladi. ular boshqarayotgan ish. Bunga Piter tamoyili yoki Dilbert tamoyili kabi hodisalar sabab bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, bunday qonunlar katta umumlashma bo'lib, ba'zi turdagi tashkilotlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin, boshqalarga nisbatan qo'llanilmaydi.

Shuningdek qarang:

Putt's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 282

Putt's Law on Wikipedia

Technology is dominated by two types of people, those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand.

Putt's Law is often followed by Putt's Corollary:

Every technical hierarchy, in time, develops a competence inversion.

These statements suggest that due to various selection criteria and trends in how groups organise, there will be a number of skilled people at working levels of a technical organisations, and a number of people in managerial roles who are not aware of the complexities and challenges of the work they are managing. This can be due to phenomena such as The Peter Principle or The Dilbert Principle.

However, it should be stressed that Laws such as this are vast generalisations and may apply to some types of organisations, and not apply to others.

See also: