Wadler qonuni
Qonunlar 0 06.08.2023 189

Wadler qonuni wiki.haskell.org

Har qanday til dizaynida ushbu ro'yxatdagi xususiyatni muhokama qilish uchun sarflangan umumiy vaqt uning pozitsiyasining kuchiga ko'tarilgan ikkiga proportsionaldir.

  1. Sematik
  2. Sintaksis
  3. Leksik sintaksis
  4. Izohlarning leksik sintaksisi

(Xulosa qilib aytganda, semantikaga sarflangan har bir soat uchun sharhlar sintaksisiga 8 soat sarflanadi).

"Triviality qonuni" singari, Uodler qonuni tilni loyihalashda til tuzilmalariga sarflangan vaqt miqdori ushbu xususiyatlarning ahamiyatiga nisbatan nomutanosib ravishda yuqori ekanligini aytadi.

Shuningdek qarang:  Triviality qonuni

Wadler's Law
Qonunlar 0 06.08.2023 189

Wadler's Law on wiki.haskell.org

In any language design, the total time spent discussing a feature in this list is proportional to two raised to the power of its position.

  1. Semantics
  2. Syntax
  3. Lexical syntax
  4. Lexical syntax of comments

(In short, for every hour spent on semantics, 8 hours will be spent on the syntax of comments).

Similar to The Law of Triviality, Wadler's Law states what when designing a language, the amount of time spent on language structures is disproportionately high in comparison to the importance of those features.

See also: The Law of Triviality